Πληρωτικά & Βοηθητικά

Βοηθητικά Εκτύπωσης

Βοηθητικά Εκτύπωσης

Η Χρωστική προσφέρει μεγάλη ποικιλία βοηθητικών προϊόντων για εκτυπώσεις φλεξογραφίας και βαθυτυπίας:

  • Χρωματολόγια PANTONE
  • Μαρκαδόρους Dynepens για τη μέτρηση της επιφανειακής τάσης σύμφωνα με τα Πρότυπα ASTM 2578 – ISO 8296
  • Κύπελλα μέτρησης ιξώδους
  • Πυκνόμετρα και χρωματόμετρα
  • Φορητά πεχάμετρα