Διαλύτες και Πλαστικοποιητές

Η Χρωστική προσφέρει τους παρακάτω διαλύτες και πλαστικοποιητές: 

Διαλύτες:

  • Ν – Προπανόλη
  • Μεθόξυ Προπανόλη 
  • Μίγματα διαλυτών για τη φλεξογραφία
  • Coalescing Agent

Πλαστικοποιητές: 

  • DINP (Diisononyl Phthalate)
  • DOTP (Dioctyl Terephthalate) 
  • ATBC (Acetyl Tributyl Citrate)