Η Χρωστική ιδρύθηκε το 1959 ως ατομική επιχείρηση και από το 1973 λειτουργεί ως ανώνυμος εταιρία.

Σήμερα κατέχει ηγετική θέση σαν παραγωγός masterbatches, διασπορών χρωστικών σε σκόνη και πάστα, και μελανών εκτύπωσης, ενώ εμπορεύεται χημικά προϊόντα για τις βιομηχανίες πλαστικών, εκτυπώσεων και χρωμάτων.

Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται κοντά στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, σε ιδιόκτητη έκταση 20 στρεμμάτων, 6 από τα οποία είναι στεγασμένα.

Εξάγουμε πάνω από το 50% της παραγωγής μας σε πολλές χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας.

Έχοντας την ποιότητα, την καινοτομία και την ικανοποίηση των πελατών μας σαν κύριες προτεραιότητες, προσβλέπουμε σε μία συνεχή ανάπτυξη στο μέλλον.

Πάθος για Ποιότητα και Καινοτομία

Ποιότητα, για εμάς σημαίνει πλήρης ικανοποίηση του πελάτη. Αποτελεί μέρος της κουλτούρας μας και ορίζει τον τρόπο που εργαζόμαστε.

Η ποιότητα ενσωματώνεται σε όλα τα προϊόντα μας από τη φάση του σχεδιασμού. Συνδυάζοντας τη δημιουργικότητα με την τεχνολογία, οι εξειδικευμένοι στις εφαρμογές τεχνικοί μας εντοπίζουν τις ανάγκες κάθε τμήματος της αγοράς και αναπτύσσουν ολοκληρωμένες εξειδικευμένες λύσεις. Η ανάπτυξη πειραματικών προϊόντων ελέγχεται με δοκιμαστικές παραγωγές που αξιολογούνται σε σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, με στόχο την επίτευξη της άριστης απόδοσης.

Θέτουμε αυστηρές προδιαγραφές, χρησιμοποιώντας πρότυπες μεθόδους δοκιμής και παραδίδουμε τα προϊόντα μας συνοδευόμενα από πιστοποιητικά ποιότητας για κάθε παρτίδα. Σκοπός μας είναι η συνεχής βελτίωση της ταχύτητας και αποτελεσματικότητας της εφοδιαστικής μας αλυσίδας που περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών, τις παραγγελίες των πελατών, την παραγωγή και τη διανομή.

Εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO9001:2015, πιστοποιημένο από τον οργανισμό DQS GmbH.

Ασφάλεια, Βιωσιμότητα και Πράσινη Χημεία

Στην Χρωστική δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε ασφαλείς διεργασίες και να παράγουμε περιβαλλοντικά βιώσιμα προϊόντα. Έχουμε πλήρη επίγνωση της ευθύνης μας να προστατεύουμε το περιβάλλον καθώς και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μας.

Εφαρμόζουμε πολιτική πράσινης χημείας, σχεδιάζοντας προϊόντα και διεργασίες που ελαχιστοποιούν την χρήση και την παραγωγή βλαβερών ή επικίνδυνων ουσιών.

Με αυτό τον γνώμονα, καταργήσαμε με δική μας πρωτοβουλία, από το 2006, την χρήση χρωστικών υλών, σταθεροποιητών και άλλων χημικών που περιέχουν βαρέα μέταλλα και έχουμε αντικαταστήσει στα προϊόντα μας όλους τους επικίνδυνους για το περιβάλλον διαλύτες (Hazardous Air Pollutants).

Εφαρμόζουμε πολιτική Μείωσης, Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης με στόχο τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων από όλες τις κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες μας.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εταιρίας μας έχει πιστοποιηθεί από την DQS GmbH σύμφωνα με το Πρότυπο ISO14001:2015

Τέλος, λειτουργούμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό DQS GmbH σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 45001:2018 

 

Πιστοποιητικό ISO 9001

Πιστοποιητικό ISO 45001

Πιστοποιητικό ISO 14001