Θερμονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης
Masterbatches έγχρωμα και πρόσθετα, όπως λιπαντικά, τάλκης, επιβραδυντές καύσης

Σωλήνες και Εξαρτήματα
Για τον χρωματισμό: Masterbatches με φορέα PVC, PE και PP, χρωστικά παρασκευάσματα σε μικρόκοκκους και σε μορφή σκόνης, ανόργανα και οργανικά πιγμέντα. Ειδική σειρά για τον χρωματισμό εξαρτημάτων από πολυακετάλη POM
Πρόσθετα: Εσωτερικά και εξωτερικά λιπαντικά, αντιστατικά, σταθεροποιητές σε μορφή σκόνης, masterbatch και spray.
Πλαστικοποιητές
PVC σε διάφορα K values