Μελάνια

Μελάνια Νερού Φλεξογραφίας και Βαθυτυπίας

Μελάνια Νερού Φλεξογραφίας και Βαθυτυπίας

FLEXOTINT®
Υδατικές διασπορές πιγμέντων σε στυρενική ακρυλική ρητίνη. Ειδικά σχεδιασμένες για την ιδιοπαραγωγή φλεξογραφικών και βαθυτυπικών μελανιών νερού. Χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα χρωστικής και άριστη ποιότητα διασποράς. Έχουν άριστη σταθερότητα στην αποθήκευση.

HYDROFLEX®
Οικονομικά μελάνια φλεξογραφίας και βαθυτυπίας για εκτύπωση προ και μετά την επικόλληση χαρτιού σε κυματοειδές χαρτόνι, σε σάκους και σε άλλα είδη απορροφητικού χαρτιού. Παρέχουν πολύ καλή μεταφορά και εκτυπωσιμότητα, και προσφέρουν ισχυρές εκτυπώσεις  με καλή καλυπτικότητα. Πολύ καλή επαναδιαλυτότητα και σταθερότητα ιξώδους κατά την εκτύπωση. Άριστη αντοχή στην τριβή και στη θερμότητα.

HYDROGLOSS®
Ταχυστέγνωτα μελάνια φλεξογραφίας και βαθυτυπίας για απορροφητικές (πχ κυματοειδές χαρτόνι και σάκοι) και μη απορροφητικές χάρτινες επιφάνειες (πχ χαρτί περιτυλίγματος). Επιτρέπουν υψηλότερες ταχύτητες εκτύπωσης και εκτύπωση επάνω σε ήδη τυπωμένες επιφάνειες.

HYDROLUX®
Πολύ ισχυρά, ταχυστέγνωτα μελάνια φλεξογραφίας και βαθυτυπίας που παράγουν έντονες και γυαλιστερές εκτυπώσεις σε μη απορροφητικό χαρτί (π.χ. χαρτί περιτυλίγματος, χάρτινα ποτήρια και κουτιά από χαρτόνι). Άριστη αντοχή στην τριβή και στη θερμότητα.

HYDROTISSUE®
Μελάνια φλεξογραφίας και βαθυτυπίας για εκτυπώσεις σε χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, χαρτί ταπετσαρίας και περιτυλίγματος δώρων. Χαρακτηρίζονται από χαμηλή οσμή, άριστη επαναδιαλυτότητα, αντοχή στα αλκάλια και στο νερό και πολύ καλή ικανότητα μεταφοράς. Οι εκτυπώσεις αυτής της σειράς πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ646 Β μέρος (επαφή μικρής διάρκειας).

HYDROPLAST®
Πολύ ισχυρά, ταχυστέγνωτα μελάνια φλεξογραφίας και βαθυτυπίας για επιφανειακή εκτύπωση σε τραταρισμένο PE και ΡΡ. Παράγουν εκτυπώσεις με υψηλή γυαλάδα, άριστη αντοχή στο νερό και πολύ καλή πρόσφυση. Καλή επαναδιαλυτότητα κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.