Φιλμ, προϊόντα θερμοδιαμόρφωσης μιας χρήσης, φιάλες, μπιτόνια, βαρέλια, δοχεία, πώματα, κιβώτια

Masterbatches έγχρωμα, πληρωτικά και πρόσθετα με φορέα PE, PP, PVC, PS, PET και Universal.
Χρωστικές διασπορές σε υγρή μορφή για φιάλες PET και αντικείμενα παραγόμενα με έγχυση
Αντιθαμβωτικό και αντιστατικό σε υγρή μορφή για τη θερμοδιαμόρφωση PET.
Χρώματα σε μορφή μικρόκοκκων και σε μορφή σκόνης για το χρωματισμό δεξαμενών και αντικειμένων από περιστροφική χύτευση