Χρωστικές Πάστες και Χρώματα σε Σκόνη για συστήματα νερού και διαλύτου.
Διανομή χρωστικών, πληρωτικών, πλαστικοποιητών και διαλυτών.