Μελάνια διαλύτου και νερού, έτοιμα για χρήση ή συμπυκνωμένα για αραίωση, κατάλληλα για εκτύπωση σε:

  • Εύκαμπτα υλικά συσκευασίας
  • Αυτοκόλλητες ταινίες
  • Ύφασμα πολυπροπυλενίου
  • Κουτιά από χαρτόνι
  • Χάρτινα ποτήρια
  • Απορροφητικό χαρτί, χαρτί tissue

Πρόσθετα σε υγρή μορφή για τη βελτίωση διάφορων ιδιοτήτων της τυπωμένης επιφάνειας
Διαλύτες και μίγματα διαλυτών
Καθαριστικά
Μαρκαδόροι Dynepens για τη μέτρηση της επιφανειακής τάσης πολυμερικών φιλμ
Χρωματολόγια PANTONE
Χρωματόμετρα και πυκνόμετρα
Κύπελλα μέτρησης ιξώδους, φορητά πεχάμετρα